TEHNOLOGIE

Cum funcţionează acestă nouă tehnologie de curăţire cu gheaţă uscată
  Expunere de film video [4MB]   |   Video cu curăţirea turnului Eiffel [3.7MB]

Descărcare video: clic cu butonul drept pe linc, pe urmă comanda „Salvarea obiectului cu altă denumire”, pe urmă indicarea locului unde se va face salvarea


« back